Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Dr Magdalena Ulatowska

magdalena_uZ wykształcenia dr nauk biologicznych. Absolwentka Wydziału Biologii (UW). Doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN (Warszawa) we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Specjalista dietetyki Medycyny Chińskiej. Wzięła udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych i prozdrowotnych. Certyfikowany terapeuta Recall Healing/Totalna Biologia (Instytut Recall Healing – Gilbert Renaud, Vancouver, Kanada). Family Coach – terapia systemowa rodzin. Certyfikowany terapeuta Nowych, Duchowych Ustawień Rodzin według Berta & Sophie Hellinger (Taunus Institut Fur Stilles Familienstellen). Jej podstawowe narzędzia pracy to Totalna Biologia dr Claude’a Sabbaha, Recall Healing dr Gilberta Renaud oraz biopsychoanaliza dr Gerarda Athiasa, których korzeniem jest Germańska Nowa Medycyna. W pracy z klientem integruje jednak akademicką wiedzę z zakresu psychobiologii, epigenetyki, neurobiologii z podejściem holistycznym, uwzględniając przede wszystkim wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką i somatyką. Pasjonuje się zwłaszcza ukrytą lojalnością rodową posiadającą swoje odzwierciedlenie w symptomach chorobowych i wzorcach zachowań, jak też zjawiskiem parentyfikacji i jego konsekwencją w dorosłości.

Konsultuje klientów z różnymi problemami zdrowotnymi m.in.: choroby dziecięce, nowotwory, SM, ALS, choroby skóry, choroby oczu, alergie, choroby układu trawiennego, moczowego, oddechowego, choroby przewlekłe, problemy z kręgosłupem, mięśniami, choroby reumatyczne, fibromialgia i chroniczne zmęczenie. Zajmuje się też problemami z płodnością, chorobami kobiecymi oraz przypadkami kobiet, u których podczas badań prenatalnych wykryto u płodu choroby wrodzone, genetyczne czy też nieprawidłowości chromosomów. Konsultuje klientów z nadwagą, niedowagą, anoreksją, bulimią oraz problemami emocjonalnymi, lękami, depresją, problemami w pracy, rodzinie, uzależnieniami.