Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Dr Grzegorz Hetman

hetmanDoktor nauk humanistycznych w zakresie antropologii (Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego), magister filozofii (KUL), uczestnik seminarium z psychiatrii (Akademia Medyczna w Lublinie). Studiował także teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Od 1991 roku prowadzi działalność terapeutyczną – najpierw w Towarzystwie Zapobiegania Patologiom Społecznym w Lublinie, a następnie w Prywatnym Gabinecie Psychoterapeutycznym – w zakresie psychoterapii i naturalnych metod ochrony zdrowia.

Ukończył szkolenia i specjalizacje w m.in. następujących zakresach: Diagnostyka organizmu metodą IDC, Elektroakupunktura metodą dr. Voll’a, Terapia immunobiologiczna, analiza pierwiastkowa włosów, Komunikacja i hipnoza dynamiczna, trzyletnie wykłady i treningi w  zakresie medycyny chińskiej i wiele innych – w tym głównie wszystkie wymagane poziomy, oraz superwizje z metody Recall Healing/Totalnej Biologii.

Autor publikacji naukowych i wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki w Warszawie.