Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Terapia na żywo

Trening ten poświęcony jest wykorzystaniu w praktyce metody Recall Healing. Uczestniczą w nim obserwatorzy oraz pacjenci. Pacjenci odbywają publiczną sesję Recall Healing, a zarazem są też obserwatorami.
Dziesięciu uczestników otrzymuje szansę odkrycia przyczyny własnych chorób oraz poznania sposobów rozwiązywania podświadomych konfliktów, na podstawie przedstawionych wydarzeń ze swojego życia i historii klanu.
Grupowa terapia prowadzona pod superwizją odbywa się dwuetapowo – pierwszego dnia rozpatrywane są przypadki czterech osób, którzy następnego dnia stają się obserwatorami. Dzięki połączeniu obserwacji z czynnym udziałem w terapii na żywo, słuchacze uczą się stosować metodykę RH w praktyce.
Ta superwizja daje uczestnikom możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z innymi przypadkami i przepracowania w grupie własnych problemów. Wypróbowują przy tym zestaw praktycznych narzędzi RH, niezbędnych do dalszej pracy terapeutycznej nad sobą. Zasoby wiedzy i nowe doświadczenia w ten sposób zdobyte mogą później z powodzeniem wykorzystywać w pracy, ale również ze swoimi bliskimi