Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Terapia na żywo

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które ukończyły kurs podstawowy (poziom I) Totalna Biologia®/Recall Healing® w ramach Szkoły IWW u dr Gilberta Renaud, dr Michelle Schrader lub Marie Ginette Rheault.

Trening ten poświęcony jest wykorzystaniu w praktyce metodyki i narzędzi Totalnej Biologii®/Recall Healing®. Uczestniczą w nim obserwatorzy oraz pacjenci. Pacjenci odbywają publiczną sesję Totalna Biologia®/Recall Healing®, a zarazem są też obserwatorami.

Dziennie w trakcie sesji będą rozpatrywane 2 dłuższe przypadki diagnostyczne (z kwestionariuszem) oraz przypadki pozostałych uczestników zajęć.

Grupowa terapia prowadzona pod superwizją odbywa się dwuetapowo – rozpatrywane są przypadki osób, które stają się obserwatorami. Dzięki połączeniu obserwacji z czynnym udziałem w terapii na żywo słuchacze uczą się stosować metodykę RH w praktyce. Ten trening daje uczestnikom możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z innymi przypadkami i przepracowania w grupie własnych problemów. Wypróbowują przy tym zestaw praktycznych narzędzi RH niezbędnych do dalszej pracy terapeutycznej nad sobą. Zdobytą w ten sposób wiedzę i nowe doświadczenia mogą później z powodzeniem wykorzystywać w pracy, ale również ze swoimi bliskimi.

Na warsztatach następują spontaniczne uzdrowienia!

Uwaga: Warsztat jest nagrywany i będzie udostępniony jako webinarium on-line. Osoby, które będą zabierały głos i pokazywały twarz w trakcie warsztatów, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celach szkolenia.