Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Poziom III

Program :

 • Wrodzone czy nabyte
 • Skrajne przystosowanie form życiowych
 • Ontogenetyczny system mikroorganizmów
 • Mikroorganizmy
 • Tętnice wieńcowe
 • Osierdzie
 • Mięsień sercowy
 • Tętnice obwodowe
 • Główne tętnice
 • Żyły wieńcowe
 • Żyły obwodowe
 • Węzły limfatyczne
 • Śledziona
 • Białaczka
 • Pamięciowe biologiczne komórkowe cykle (MBCC)
 • Nieświadome, złapane atomy
 • Sny
 • Śpiączka
 • Czołowo-potyliczne konstelacje
 • Podwójny mózg
 • Konstelacja
 • Hologramy i funkcja Diraca
 • Różne typy konfliktów
 • Tarczyca
 • AIDS
 • Zróżnicowane niezmienniki
 • Pułapki biologiczne
 • Efekt placebo
 • Wierzenia
 • Odzwierciedlenia i rzeczywistość
 • 13 sugestii pomocnych w uzdrawianiu
 • Punkt i chwila
 • Punkt bez odwrotu
 • Życie – egzystencja
 • Zasady i prawa w totalnej biologii żywych istot
 • Człowiek i bestia
 • Synchronizacja
 • Wolna wola
 • Kompleks Edypa-Elektry
 • Doradzanie
 • Zmiana naszych perspektyw
 • Faza procesu komunikacji bez przemocy
 • Nasze nastawienie: jak myślimy o sobie samych i naszych konfliktach

Uwaga: Warsztat jest nagrywany i będzie udostępniony jako webinarium on-line. Osoby, które będą zabierały głos i pokazywały twarz w trakcie warsztatów, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celach szkolenia.