Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalnej Biologii® on-line – Institute 2 (2020-2021)

International Recall Healing_ok

 

International Recall Healing® Institute on-line (2020-2021)
Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalnej Biologii®

 

Prowadzi: dr Michelle Schrader / USA/Texas, współzałożycielka wraz z dr Gilbertem Renaud Międzynarodowego Instytutu Recall Healing. Vicedyrektor i Edukator Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® Jej praca doktorska dotyczyła metody terapeutyczno-rozwojowej Recall Healing.

Godziny: 13.00 – 19.30 (czas środkowoeuropejski)

Tłumaczenie: j. angielski z tłumaczeniem na j.polski i j.rosyjski

Kurs on-line

Harmonogram zajęć:
06 – 08.11.2020 – Instytut I
16-18.02.2021 – Instytut II
08-10.06.2021 – Instytut III
23-26.10.2021 – Instytut IV – Egzamin

Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® stają się Certyfikowanymi Facylitatorami Recall Healing® i otrzymują uprawnienia do:

- prowadzenia terapii / superwizji /coachingu metodą Recall Healing® / Totalna Biologia®,

- posługiwania się znakami towarowymi i logotypami Recall Healing® / Totalna Biologia®

 


Do programu kształcenia Instytutu mogą przystąpić osoby, które ukończyły:

- Recall Healing® / Total Biology® Levels I – II – III (72 h)

- Recall Healing® / Total Biology® Advanced Level (120 h)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 693 160 910


Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® otrzymują:

Certyfikaty:

  • Certificate confers the right to perform Recall Healing® and Total Biology® THERAPY / European Union
  • Certified Recall Healing® Facilitator / Canada

Zaświadczenie ukończenia kursu: Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalna Biologia® na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

IWW jest jedyną placówką, certyfikowaną do nauczania metody RH®/TB® w Polsce. 

PROGRAM:

Pierwsze spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®: 06 – 08 listopada 2020

Zasady pracy terapeutycznej z pacjentem / klientem według Recall Healing® / Total Biology®

Trzy “przypadki” na żywo – Jeden klient dziennie: Każdy przypadek zostanie poprowadzony przez prowadzącego, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.

Wyjaśnienia w kwestii egzaminu Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®.

Każdy student otrzyma do wypełnienia kwestionariusz klienta Recall Healing®. Wypełniony kwestionariusz klienta trzeba wysłać 5 dni przed rozpoczęciem II poziomu Instytutu Recall Healing® w lutym 2021 roku.

Drugie spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® – luty 2021

Dogłębna analiza kwestionariuszy klienta – wysłanych przez Studentów. Wyjaśnienie i wykluczenie wszelkich niejasności.

Trzy “przypadki” na żywo – Jeden klient dziennie: Każdy przypadek zostanie poprowadzony przez wykładowcę, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.

Każdy Student rozpoczyna pracę nad 3. przypadkami, które będzie musiał zaprezentować podczas czwartego spotkania. Pytania, niejasności, sugestie.

Wszyscy studenci otrzymają Oficjalny Kwestionariusz Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®.

Trzecie spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® – czerwiec 2021

Zagadnienia związane z “pracą terapeutyczną” oraz “coachingiem”.

Trudne przypadki klientów Studentów – pytania i odpowiedzi.

Metodologia terapii Recall Healing®

Ćwiczenia: Medytacja Prowadzona, Wizualizacja.

Przesunięcie w Postrzeganiu: Pojęcie Obserwacji.

Trzy “przypadki” na żywo – Jeden klient dziennie: Każdy przypadek zostanie poprowadzony przez prowadzącego, następnie analiza, pytania i komentarze od Studentów.

Różne aspekty konkretnych jednostek chorobowych na przykładzie alergii – pogłębiona analiza przypadku.

 

Czwarte spotkanie Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® – Egzamin – październik 2021

Każdy Facylitator Recall Healing® przedstawia przed grupą dwa udane i jeden nieudany przypadek.

Indywidalna analiza i komentarze i opinie dla każdego Studenta.

Wręczenie Certyfikatów Facylitatora Recall Healing® studentom, którzy zdali egzamin.

Cennik:
Instytut I (6-8 listopada 2020) – do 15.09.20 – 1990 zł | do 06.11.20 – 2295 zł
Instytut II – do 15.11.20 – 1990 zł | od 16.11.20 – 2295 zł
Instytut III – 7 dni po Instytucie II – 1990 zł I po 7. dniach – 2295 zł
Instytut IV – Egzamin – 7 dni po Instytucie III – 1990 zł I po 7. dniach – 2295 zł


Informacje organizacyjne:

Dzień przed kursem na podany podczas zakupu biletu adres e-mail uczestnicy otrzymają dostęp do pokoju webinaryjnego wraz z pełną instrukcją. Jeśli nie otrzymacie powiadomienia proszę sprawdzić folder SPAM!

Po zakończeniu kursu uczestniczki/uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania kursu na czas trwania Instytutu trwania plus pół roku.

KUP BILET

 

Uwaga: Warsztat jest nagrywany i będzie udostępniony jako webinarium on-line. Osoby, które będą zabierały głos i pokazywały twarz w trakcie warsztatów, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celach szkolenia.