Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Instytut Recall Healing – szkolenie dla terapeutów

 

Pierwsza część treningu

By stać się dobrym prezenterem, musimy najpierw poprzez codzienne doświadczenie stać się dobrym przewodnikiem i koordynatorem klienta (facylitatorem).

 

Pierwszy stopień bycia doskonałym facylitatorem Recall Healing/Totalnej Biologii:

1. Przejrzenie zawartości konsultacji Recall Healing/Totalnej Biologii:

- wstęp: ważne kroki, które należy powziąć z klientem,

- kwestionariusz,

- rozważyć przed sesją: pochodzenie klienta, religię, kulturę, wykształcenie, styl życia, wartości itd.,

- badanie Linii Życia, Projektu//Celu i Drzewa Genealogicznego,

- choroba: brak spójności,

- zadanie: identyfikacja,

- uzdrowienie: zmiana percepcji.

Ostatecznym celem Recall Healing/ Totalnej Biologii jest optymalizacja procesu leczenia poprzez rozwiązanie emocjonalnej traumy odpowiedzialnej za przypadłość.

 

II Drugorzędne cele poruszane i tłumaczone podczas treningu:

- optymalizacja wszelkich procesów leczniczych bez tworzenia nowych konfliktów,

- wzmocnienie jakiejkolwiek wcześniej wykonanej pracy,

- rozwinięcie komplementarnych strategii, zawierających się w procesie leczenia,

- stanie się kreatywnym: wydaje nam się, że zrobiliśmy już wszystko, ale tak naprawdę w nieskończoność powtarzamy te same wzorce, dlaczego?

- głos: używanie dźwięku, wibracji, słów (sugestia),

- skupienie się na odpuszczaniu: praca na bieżąco,

- zasada harmonii: wpływ innych czynników.

 

Druga część treningu

Nauczanie Recall Healing/Totalnej Biologii – Krok po kroku:

- Recall Healing Poziom I,

- postawa prezentera Recall Healing/Totalnej Biologii,

- rytm,

- uwaga i zainteresowanie studentów,

- Prezentacja w Power Poincie: płynność i prezentacja,

- oczekiwania i wymagania,

- tematy do przygotowania przez studentów na jesień 2013,

- poznaj samego siebie: mocne punkty, słabe punkty.

 

To jest warsztat empiryczny: wszyscy uczestnicy muszą być aktywni. Niniejszy program przeznaczony jest dla wszystkich, ale terapeutami mogą zostać wyłącznie doświadczeni uczestnicy metody Recall Healing/Totalnej Biologii, tj. specjaliści, którzy ukończyli wszystkie poprzednie kursy. Inni mogą przyjść ze względu na cenne informacje przekazywane przez Gilberta Renaud.

 

Trzecia część treningu

Dzień pierwszy: Pełna synteza – alergie.

Dzień drugi: Kobiece i męskie problemy zdrowotne.

Dzień trzeci: Powtórzenie całego programu Recall Healing i przygotowanie do kwestionariusza (wypełnianego przez uczestników przez okres letni).