Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Hormony, Autyzm, Terapie i przypadki

Program:

 

Gruczoły i hormony

 • Hormony: rozszerzenie komunikacji
 • Różne gruczoły ciała
 • Znaczenie i rola poszczególnych hormonów
 • Możliwe konflikty związane z hormonami

Autyzm

 • Autyzm wg Recall Healing
 • Konstelacja schizofreniczna Autyzmu (wg Dr. Hamera i GNM)
 • Poglądy Dr. Sabbah i innych
 • Wybrane przykłady i przypadki

Warsztaty terapeutyczne

 • Praktyczne zajęcia dla uczestników, którzy chcieliby zająć się kluczowym problemem, chorobą lub zachowaniem (dobrze zdiagnozowanym)
  Gilbert Renaud opracuje te przypadki „na żywo”, przy pomocy takich narzędzi Recall Healing, jak Cykl Autonomii, Linia Życia i Projekt/Cel. Pozostali studenci również będą mogli wyrazić swoje pomysły i spostrzeżenia.
 • Następnie uczestnicy będą mieli okazję opowiedzenia o, udanych lub nie, przypadkach z własnej praktyki, a grupa zasugeruje, co można by zrobić (lub czego doświadczyć), aby poprawić sytuację.
 • Nowe wersje wybranych propozycji „Uwolnienia”

Uwaga: Warsztat jest nagrywany i będzie udostępniony jako webinarium on-line. Osoby, które będą zabierały głos i pokazywały twarz w trakcie warsztatów, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celach szkolenia.