Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Hormony, Autyzm, Terapie i przypadki

Program:

 

Gruczoły i hormony

 • Hormony: rozszerzenie komunikacji
 • Różne gruczoły ciała
 • Znaczenie i rola poszczególnych hormonów
 • Możliwe konflikty związane z hormonami

Autyzm

 • Autyzm wg Recall Healing
 • Konstelacja schizofreniczna Autyzmu (wg Dr. Hamera i GNM)
 • Poglądy Dr. Sabbah i innych
 • Wybrane przykłady i przypadki

Warsztaty terapeutyczne

 • Praktyczne zajęcia dla uczestników, którzy chcieliby zająć się kluczowym problemem, chorobą lub zachowaniem (dobrze zdiagnozowanym)
 • Gilbert Renaud opracuje te przypadki „na żywo”, przy pomocy takich narzędzi Recall Healing, jak Cykl Autonomii, Linia Życia i Projekt/Cel. Pozostali studenci również będą mogli wyrazić swoje pomysły i spostrzeżenia.
 • Następnie uczestnicy będą mieli okazję opowiedzenia o, udanych lub nie, przypadkach z własnej praktyki, a grupa zasugeruje, co można by zrobić (lub czego doświadczyć), aby poprawić sytuację.
 • Nowe wersje wybranych propozycji „Uwolnienia”