Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

13 kwietnia 2013

Recall Healing – Video 1

W filmie Gilbert Renaud wyjaśnia początki swojej pracy nad Totalną Biologią i Recall Healing. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dra Hamera w próby zrozumienia powiązań pomiędzy emocjami a konkretnymi chorobami, został stworzony system wyjaśniający kwestie konfliktów powodujących większość schorzeń rakowych, nazywany Nową Medycyną Germańską. Wyniki badań rozwinął następnie dr Sabbah, który przez 20 lat pracował z ludźmi w ich domach nad różnego rodzaju schorzeniami. W efekcie zintegrował badania dra Hamera z własnymi obserwacjami. Opisał między innymi zależności pomiędzy psyche (czyli emocjami, myślami), mózgiem i ciałem.

Gilbert Renaud wyjaśnia też wpływ emocji odczuwanych przez rodziców w trakcie ciąży na życie dziecka. Opisuje też jak ważne są relacje między rodzicami w pierwszych 30 miesiącach życia dziecka, a także konflikty, z którymi borykali się nasi przodkowie.

W filmie wyjaśnia także sposób prowadzenia warsztatów oraz sesji indywidualnych. Opisuje jak wyjątkowa jest każda historia pacjenta i jak bardzo trzeba być skoncentrowanym na pacjencie podczas procesu leczenia.