Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

7 maja 2013

Lekarz pediatra o Recall Healing

Nazywam się Grażyna Ziółkowska – jestem lekarzem pediatrą, specjalistą medycyny rodzinnej z 16-letnim stażem.

Pracuję na oddziale dziecięcym szpitala powiatowego. Jestem mamą 14-letniej córki, którą wychowuję po wegetariańsku. Sama również jestem wegetarianką od 19 lat, zajmuję się dietetyką wegetariańską/wegańską. Popieram ruchy obrońców zwierząt swoją wiedzą i autorytetem. Mieszkam w gospodarstwie ekologiczno- -wegeteriańskim bez hodowli zwierząt.

 

Recall Healing – Uzdrawianie Kwantowe

 

Jest to system poprawy stanu zdrowia, opracowany przez wielu lekarzy i naturoterapeutów takich jak dr Gilbert Renaud z Kanady, Marie-Ginette Rheault z Francji, dr Claude Sabbah, dr Ryke Gerd Hamer, Marc Fréchet, Ann Ancelin Schutzenberger, Bertrand Lemieux. Sam termin Recall Healing oznacza uzdrawianie  poprzez świadomość.  Dotyczy sposobu, w jaki reaguje nasze ciało fizyczne na emocje przez nas przeżywane, jak również umożliwia dotarcie do źródła choroby i prawdziwe uzdrowienie. System ten oparty jest na rzetelnej wiedzy dotyczącej mechanizmów świata biologii. Nie ma w sobie nic z ezoteryki, nie ma związku z żadną religią.

Według Recall Healing nasz automatyczny mózg, czyli tzw. podświadomy umysł, robi wszystko, aby zapewnić nam przeżycie w świecie zewnętrznym. Wszystko jest zorientowane na przetrwanie. W ciągu całego życia już od poczęcia kodujemy sytuacje, z których wychodzimy cało i mózg automatycznie to zapisuje. Odtwarza to później w podobnej sytuacji, jako program przetrwania. Cała nasza zdolność przeżycia jest temu podporządkowana, a automatyczny mózg nigdy się nie myli. Cykl przeżycia nieustannie się powtarza. Mózg pracuje w rzeczywistości biologicznej innej niż ta, którą sobie wyobrażamy, wolnej od pozorów. Postrzega rzeczywistość w sposób wyimaginowany, symboliczny, urojony i przekształcony przez nasze wyobrażenie, co w istocie oznacza nieświadomość.

wplyw wydarzen sprzed narodzin na nasze zycie

Na nasze życie ogromny wpływ mają wydarzenia również sprzed narodzin

Zatem to właśnie nieświadome wzorce zapisane w nas jak program komputerowy sterują naszym życiem. W naszym mózgu przechowywane są dane i programy zawierające informacje o ewolucji żywych stworzeń, która trwa od ponad 4 milionów lat. Ewolucja istot ludzkich na przestrzeni całej historii jest jak ostatnia minuta, dlatego właśnie ludzki mózg działa w oparciu o archaiczne programy.

Archaiczny, biologiczny kod zachowania, który jest w nas wpisany, nie rozpoznaje czasów nowożytnych, ani moralności, nie bierze też pod uwagę naszych pragnień. Zazwyczaj nie uświadamiamy sobie tych kodów i konfliktów, jednak to właśnie one uaktywniają konkretny biologiczny konflikt, który może stać się chorobą fizyczną.

Jako podświadomy program mogą być przeniesione także konflikty naszych przodków. W takiej sytuacji pamięć szczególnie traumatycznych wydarzeń może nadal w nas pracować i przejawiać się w życiu i zdrowiu naszym i naszych potomków.

drzewo genealogiczne w Recall Healing

Konflikty, które spotkały naszych przodków mają wpływ na wydarzenia w naszym życiu

W ciele fizycznym funkcjonuje 70-80 miliardów komórek. Wszystkie te komórki są posłuszne automatycznemu mózgowi i nic w ciele nie dzieje się przypadkowo. Automatyczny mózg zachowuje się jak wysokiej klasy nowoczesny komputer – zawsze wybiera najlepsze rozwiązanie, pracuje w ułamkach sekund, nigdy się nie myli i nigdy nie pracuje bez potrzeby. Zależnie od informacji, którą otrzymuje, zawsze wybiera doskonałe biologiczne rozwiązanie, aby utrzymać przy życiu ciało w najbliższym czasie.

Gdy konflikt, uraz emocjonalny, stres jest niespodziewany, dramatyczny dla nas i nie mówimy nic nikomu o tym, czego doświadczamy, czyli przeżywamy go w samotności, to wówczas taki stan jest zagrożeniem dla naszej integralności – DHS (deep high stress, Dirk Hamer Syndrom). Z biologicznego punktu widzenia utrata uważności z powodu wszechogarniającego stresu dla automatycznego mózgu jest zagrożeniem życia. Na tym poziomie konflikt staje się biologiczny, czyli automatyczny mózg ogranicza stres do określonego obszaru w mózgu fizycznym określanego jako Ognisko Hamera.

odkrycia dra Hamera

Dramatyczne wydarzenia w życiu, nieodpowiednio przeżyte, powodują reakcję konkretnego narządu w ciele lub układu – tak powstaje choroba

Ognisko Hamera jest zawsze precyzyjnie zlokalizowanym miejscem w mózgu. Odpowiada mu konkretny narząd lub układ, który reaguje specyficznie podczas określonego konfliktu. Innymi słowy, gdy automatyczny mózg nie potrafi funkcjonować z powodu wszechogarniającego stresu, wówczas załadowuje ten stres w ściśle określone miejsce w mózgu i w ciele fizycznym. I wówczas w ciele pojawia się choroba. Dopóki konflikt pozostaje na poziomie psychologicznym, nie zapadamy na chorobę. Z punktu widzenia Recall Healing choroba jest najlepszym rozwiązaniem mózgu, aby utrzymać organizm przy życiu. Jest tak naprawdę programem przetrwania lub bezpiecznikiem, który przerywa przegrzany obwód. Włącza się ona w momencie zaistnienia okoliczności życiowych; oznacza to, że można ją wyłączyć, gdy następuje rozwiązanie problemu. Problem polega na tym, że jeśli nie znajdziemy rozwiązania, to to, co jest teraz rozwiązaniem, za jakiś czas może być przyczyną zgonu. Czas ten jest różny w zależności od siły konfliktu i długości jego oddziaływania na ciało.

Zazwyczaj codziennie radzimy sobie z pewnym poziomem stresu. Każdego dnia zmienia się jego zakres. Istnieją 2 sposoby przedostania się poza granicę, którą możemy znieść. Nagle w stanie bardzo intensywnego stresu automatyczny mózg szuka rozwiązania np. wyłącza słuch, żeby nie słyszeć. Czasem stres  doświadczany jest stopniowo, np. gdy szef nie jest z nas zadowolony w pracy i okazuje to codziennie, upokarza nas. Każdego dnia jest gorzej, w pewnym momencie czara się przelewa i gdy nie jesteśmy już w stanie tego znieść, automatyczny mózg przejmuje stres i przenosi na ciało fizyczne. Dzieje się to w jednym momencie.

Mózg ma 3 sposoby na przechowywanie konfliktu. Może go realizować poprzez własne doświadczenia życiowe, np. chorobę lub dysfunkcję, może go umieścić w planie lub celu naszych rodziców dla dziecka albo też w drzewie genealogicznym. Wszystko, co zdarzyło się w naszym drzewie genealogicznym jest obecne w naszym planie lub celu. Jesteśmy sumą doświadczeń naszych przodków i nosimy ich nieujawnione konflikty. Czasami nie znajdujemy przyczyn naszych kłopotów w życiu, ale gdy naszkicujemy drzewo genealogiczne naszej rodziny, być może znajdziemy informacje, które będą do nas przemawiać i dzięki nim uświadomimy sobie związek naszych problemów z konfliktami naszych przodków oraz fakt, że już dłużej nie musimy ich przechowywać, bo należą do nich. A to niesie za sobą uzdrowienie.

Nasze ciała biologiczne funkcjonują na zasadzie tzw. niezmienników biologicznych. Jest to zasada, która mówi, że konkretny konflikt zawsze będzie wywoływał taki sam typ choroby na całym świecie. To właśnie rodzaj emocji decyduje o docelowym obszarze mózgu i o docelowym narządzie.  Na tej podstawie posiadając rozpoznanie medyczne, możemy znaleźć konflikt emocjonalny, który za nim się kryje. Przykładowo żołądek staje się celem automatycznego mózgu, gdy stajemy w obliczu konfliktu „nie mogę strawić tego kęsa” – nie mogę przyjąć, zaakceptować tego wydarzenia, sytuacji. Mózg działa w ten sposób, że aktywizuje produkcję komórek wydzielających kwas solny, pojawia się rak żołądka. Ma on na celu zintensyfikowanie funkcji organizmu, aby „kęs” został strawiony. U ludzi niestrawny kęs może być wirtualny, wyobrażony, symboliczny. Gdy pacjent odpuszcza konflikt i niestrawny kęs znika, rak żołądka już nie jest potrzebny, dochodzi do cofnięcia się zmian i powrotu do zdrowia.

System Recall Healing nie neguje współczesnej medycyny. Konwencjonalne metody leczenia takie jak chemioterapia, leki, chirurgia zatrzymują rozwój choroby na pewien czas – jest to czas, aby znaleźć rozwiązanie konfliktu. Problem można rozwiązać na kilka sposobów. Najprostsze jest rozwiązanie praktyczne, np. usunięcie fizycznej przyczyny konfliktu, jeśli to jest niemożliwe, stosujemy rozwiązanie pochodzące z umysłu, wirtualne – obchodzimy konflikt, znajdujemy rozwiązanie przez zmianę sposobu myślenia. Choroba powstaje z naszych sekretów, więc podstawową metodą leczenia jest mówienie o uczuciach, wyrażanie bólu, zawodu emocjonalnego, innych uczuć, które były w nas silne przed powstaniem choroby fizycznej. Ważne jest, aby uzmysłowić sobie związek stresu z objawami choroby lub z dysfunkcją. Do tego celu służą specyficzne narzędzia używane w uzdrawianiu absolutnym, specyficzny rodzaj rozmowy, stawianie właściwych pytań. Już samo uczestnictwo w kursie jest bogatym doświadczeniem, podczas którego uświadamiamy sobie wiele rzeczy. Dowiadujemy się szczegółowo o rodzajach konfliktów, odpowiadających im chorobach i sposobach ich uzdrawiania, często też uzdrawiamy siebie i naszych bliskich.