Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Biologika IV

Specjalne programy biologiczne dotyczące psychiki: zaburzenia nastroju, choroby psychiczne.

  • Połączenie poznanych dotychczas zaburzeń psychicznych z ich tłem biologicznym.
  • Budowa ośrodków kontroli w mózgu (przekaźników) i bardziej szczegółowe omówienie ich funkcji. Jakie są następstwa lezji mózgu?
  • Wyspecjalizowanie się poszczególnych części mózgu w poszczególnych typach konfliktów. Ciekawostki na temat wykształcenia się mózgu, jego anatomii i biologicznego zaprogramowania.
  • Aktywacja konstelacji (zaburzenia nastroju i choroby psychiczne) i czas ich trwania. Sens biologiczny zaburzeń psychicznych. Okoliczności zaprogramowania konstelacji i ich przebieg. Po czym poznajemy osobę z zaburzeniami psychicznymi?
  1. Charakterystyka konstelacji pnia mózgu: dezorientacja, utrata pamięci, choroba Alzheimera, demencja, otępienie.
  2. Charakterystyka i objawy konstelacji móżdżku: zachowania asocjalne, brutalne, sadyzm.
  3. Charakterystyka konstelacji rdzenia przedłużonego: szaleństwo, fanatyzm, nienawiść, zachowania skrajne, kompulsywne oszustwa, odczuwanie przymusu.
  4. Kora mózgu: strefy kory mózgu i strefy własności płciowej. Znaczenie równowagi hormonalnej. Konflikty zaprogramowane w korze mózgu i ich konsekwencje psychiczne.  Omówienie tzw. pól kory mózgu z anatomicznego punktu widzenia: motoryczno-sensoryczne, motoryczne, sensoryczne, postsensoryczne, kora wzrokowa, charakterystyka konfliktów związanych z poszczególnymi polami. Grupy konstelacji kory mózgu. Napady paniki i tzw. konstelacja frontalno-lękowa (konstelacja kory czołowej i wzrokowej), konstelacja kory wzrokowej, paranoja, mania prześladowcza.
  5. Tzw. strefy własności płciowej. Ogólna charakterystyka konstelacji stref własności płciowej: zachowania paranoiczne lub maniakalno-depresyjne, zahamowanie rozwoju emocjonalnego. Reguły równowagi. Centra przekaźnikowe w mózgu i reguły równowagi. Możliwości kombinacji. Zasada równowagi i reguły równowagi. Bilans równowagi w odniesieniu do cyklu menstruacyjnego i dojrzewania jajeczka, przyczyny niepłodności, motywy biologiczne. Programy połączone: kastracja hormonalna, homoseksualizm. Ciekawe przypadki: astma krtani i oskrzeli. Objawy i charakterystyka konstelacji stref własności płciowej: nimfomania, hiperseksualność, autyzm, mitomania, tzw. konstelacja zmienna, konstelacja agresywna, anoreksja, bulimia, konstelacja słuchowa: słyszenie głosów.

Przy omawianiu każdego narządu lub jego części przytoczone będą przykłady konkretnych przypadków. Prowadzący udzieli odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas modułu.