Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Regulamin

Kategoria słuchaczy: specjaliści z wyższym wykształceniem (wskazane humanistyczne), a także studenci starszych lat wydziału psychologii (po licencjacie).

Okres nauki – 8 miesięcy.

Liczba godzin  256 godzin akademickich, włączając w to moduł specjalizacyjny – 58 godzin – realizowany według metody autorskiej zgodnej z programem <Recall Healing 1> Gilberta Renauda (Kanada)

Zajęcia – od 10 września 2014 do 30 kwietnia 2015 roku. Zajęcia będą prowadzone 2-3 razy w tygodniu w godzinach wieczornych czasu moskiewskiego, zgodnie z grafikiem, przekazanym po przyjęciu na studia.

Praktyka – 1-7 grudnia 2014 r. w Instytucie Wiedzy Waleologicznej w Warszawie (Polska). Istnieje  możliwość odbycia praktyki w miejscu pracy (wymagana zgoda kierownika projektu).

Atest (egzamin końcowy) – będzie przeprowadzony na odległość w kwietniu 2015 r.

Wyróżniający się słuchacze  otrzymają materiały video z nagraniem zajęć.

 

 

KOSZTY KSZTAŁCENIA

w ramach międzynarodowego projektu przygotowującego specjalistów nowej formacji o specjalności PSYCHOLOG KLINICZNY

 

5434 złotych (opłata za dwa semestry)

1 etap – opłata do 5 września 2014 r. (2717 zł)

2 etap – opłata do 5 lutego 2015 r. (2717 zł)

 

 

W koszty realizacji programu przygotowawczego w zakresie Psychologii Klinicznej wchodzą:

- pomoc w uzyskaniu wizy (zaproszenia),

- nauka posługiwania się zestawami aparaturowo-programowymi: „Aktywacjometr”, „Biotest”, „Neuroenergokartograf – AMEA”, wycieczki w czasie wolnym od zajęć.

 

Koszty nie obejmują:

- przejazdu do Warszawy i z powrotem,

- kosztów wizy,

- kosztów utrzymania,

- dwóch uroczystych kolacji

Sposób opłaty – koszty kształcenia można ponieść, wpłacając na nasze konto:

   INSTYTUT WIEDZY WALEOLOGICZNEJ

ul. Grunwaldzka 519 B / 6

62-064 Plewiska

72 1240 1763 1111 0000 1816 3797

Po zakończeniu kształcenia słuchacze otrzymają dyplom państwowy PSYCHOLOGA KLINICZNEGO (ze specjalizacją „Recall Healing 1”) Moskiewskiego Uniwersytetu Psychologii Społecznej.

Zapoznaj się z wykazem dokumentów niezbędnych do zapisu się na studia , ściągnąć wzorce dokumentów możesz tutaj: 

http://www.recallhealing.pl/studia-podyplomowe/wymagane-dokumenty-i-wzory-dokumentow/.

 

Zapisy na program kształcenia na odległość oraz niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 669 942 000, adresem mailowym: info@recallhealing.pl

Kierownicy projektu:

Mirosznik E. W. – doktor psychologii, aktywny członek Europejskiej Akademii Nauk Przyrodniczych (EAEN), kierownik Centrum Innowacji „Resurs”,

Sawieliczewa W. L.  – doktor psychologii, aktywny członek EAEN. Kierownik Centrum Psychologicznego „Wiera”,

Galińska-Musioł Irena – dyrektor Instytutu Wiedzy Waleologicznej w Warszawie

 

Zaświadczenie o akredytacji państwowej Nr 1736  ważne od 12 kwietnia 2012 roku do 18 lipca 2017 roku. Licencja na prowadzenie działalności w dziedzinie kształcenia Nr 2490 (bezterminowa).

  Rosja – Niemcy – Polska – Kanada