Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Program

PLAN KSZTAŁCENIA

w ramach międzynarodowego programu przygotowania zawodowego,

opracowany na bazie specjalności 030401

„PSYCHOLOGIA KLINICZNA”

(nauczanie modułowe online na bazie opatentowanego systemu  KIP-M)

Cel programu – formowanie u słuchaczy kompetencji zawodowych, zapewniających umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów i zadań praktycznych, naukowo-badawczych i naukowo- metodycznych w dziedzinie psychologii klinicznej.

Kategoria słuchaczy:  specjaliści z wyższym wykształceniem (wskazane humanistyczne), a także studenci starszych lat wydziału psychologii.

Termin zajęć – 10 września 2014  do 30 kwietnia 2015.

Ogólna liczba godzin – 256;  czas trwania kursu – dwa semestry plus przerwy: noworoczna i wiosenna.

Tryb zajęć – tygodniowa liczba godzin – 16, w tym 12 w online i 4 samodzielne prace domowe.

 

nr Dyscyplina/tematy Łączna liczba godzin Wykłady, seminaria praktyki Praca samo-dzielna Forma kontroli
1 Przyswojenie podstawowych narzędzi środowiska mobilnego w celu opanowania kompetencji internetowych metodą KIP-M 8 6 2
2 Podstawowe założenia psychologii klinicznej, psychologia stresu 16 12 4
3 Teoria osobowości w psychologii klinicznej. Ujęcie systemowe. Systemowa diagnostyka psychologiczna i korekcja osobowości. Metody instrumentalne w psychodiagnostyce 18 15 3
4 Podstawy psychofizjologii. Ocena ryzyka łamania przepisów FS. Badania poprzedzające diagnozę. Kryteria oceny 12 9 3
5 Neuropsychologia w praktyce 8 6 2
6 Psychiatria. Zaburzenia osobowości 12 9 3
7 Psychologia rozwoju/ dojrzewania. Kryzysy wieku 12 9 3
8 Psychologia zdrowia. Techniki projekcyjne w psychologii klinicznej 12 9 3
9 Psychologia sytuacji i stanów ekstremalnych. Natychmiastowa (ekspresowa) diagnostyka (psychologia stresu) 12 9 3
10 Konsultacje/ poradnictwo psychologiczne 24 18 6
11 Psychoterapia- teoria i praktyka. Psychoterapia integracyjna z wykorzystaniem możliwości/zasobów człowieka 24 20 4
12 Profilaktyka i korekcja traum psychicznych (autorska metoda „Recall Healing 1” i tablice psychosomatyczne prowadzone przez Gilberta Renaud) 58 51 7
13 Psychologia dziecięca 8 6 2
14 Ekspertyza sądowa – opinia psychologiczna w prawie rodzinnym 8 6 2
15 Praktyka specjalistyczna w zakresie sporządzania portretu/profilu psychologicznego człowieka, oceny ryzyka oraz możliwości z wykorzystaniem technik komputerowych i pomiarów za pomocą aparatury 20 20 Praktyka w Warszawie – Polska
Końcowy certyfikat państwowy – obrona końcowych prac kwalifikacyjnych 4 Obrona dyplomu
ŁĄCZNIE 256 godz. akad. 192 20 46 4

 

Zajęcia będą prowadzone 2- 3 razy w tygodniu w godzinach wieczornych (czasu moskiewskiego) oraz w wybrane weekendy zgodnie z grafikiem.

Praktyka wyjazdowa słuchaczy w celu kontynuowania zajęć programowych oraz posługiwania się psychofizjologicznymi technikami i metodykami pracy z aparaturą- „Aktywacjometr”, „Biotest”, „Neuroenergokartograf – AMEA”, odbędzie się w dniach 1-7 grudnia 2014 w Warszawie.

Ci, którzy nie wyjeżdżają do Warszawy, praktykę odbywają samodzielnie, po wcześniejszych uzgodnieniach z kierownikami projektu (około 20 godzin akademickich).

 

PLAN PRAKTYKI

realizowanej w ramach międzynarodowego programu przygotowania zawodowego,

opracowany na bazie programowej specjalności 030401

PSYCHOLOGIA KLINICZNA”

Grupa: ok. 15 – 20 osób, posługująca się głównie j. rosyjskim, w niewielkim stopniu j. angielskim lub polskim.

Cel pobytu: praktyka w zakresie PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Czas pobytu: 01.12. – 07.12. 2014 r.

Miejsce pobytu i zajęcia:

Boutique Bed & Breakfast
ul. Smolna 14 m. 6
00-375 Warszawa

Tel.: +48 22 829 48 00
Fax: +48 22 203 55 89
e-mail: info@bbwarsaw.com

 

Organizacja pobytu: Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 10.30 – 16.00, w miejscu zakwaterowania. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych (przed południem – wizyta w Centrum Nauki Kopernik i w Muzeum Powstania Warszawskiego). 

PLAN POBYTU:

30.11. – 01.12.2014 – niedziela/poniedziałek – dzień organizacyjny, pierwsze zajęcia.

Po godz. 18.30 – zwiedzanie okolicy (przejście fragmentem Traktu Królewskiego –
od placu Zamkowego, przez Krakowskie Przedmieście, do Nowego Światu.

02.12.2014 r. wtorek – do godz. 16.00  zajęcia seminaryjne

Godz. 18.30 -  uroczysta kolacja (tradycyjna kuchnia polska) i polska  muzyka.

03.12.2014 r. środa – do godz. 16.00 – zajęcia seminaryjne.

Godz. 17.00 – wizyta w jedynej w Warszawie Księgarni Rosyjskiej Booker,  przy ulicy Ptasiej 4, której właścicielami są Rosjanie.
W drodze powrotnej –  Galeria  Handlowa „Złote Tarasy”.

04.12.2014 r. czwartek – do godz. 16.00 zajęcia seminaryjne

Godz. 17.00 – Warszawa nocą – panorama oświetlonej Warszawy widziana z ostatniego piętra Pałacu Kultury i Nauki.
W drodze powrotnej Starówka i kolacja w jednej z warszawskich restauracji.

05.12.2014 r. piątek –  9.00 – 13.30 – wycieczka do Centrum Kultury Kopernik

14.00 – zajęcia seminaryjne.

06.12.2014 r. sobota – 9.00 – 13.00 wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zajęcia seminaryjne – po obiedzie.
21.00 – impreza Mikołajkowa – wręczanie sobie prezentów,  zabawa  taneczna.

07.12.2014 r. niedziela – zakończenie zajęć seminaryjnych.

Orientacyjne koszty pobytu – 480 euro.

 

Program zatwierdzony przez:

Rektor MPSU – Bondyriewa S. K.

Rektor MUS – Mirosznikowa E. W.