Pages Menu
   
Recall Healing
Categories Menu

Informacje o studiach

MOSKIEWSKI UNIWERSYTET PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ (MPSU) we współpracy  z INSTYTUTEM WIEDZY WALEOLOGICZNEJ (IWW), z MOBILNYM UNIWERSYTETEM SAMOROZWOJU (MUS) oraz z EUROPEJSKĄ AKADEMIĄ NAUK PRZYRODNICZYCH (EAEN)

przystępują do realizacji

MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU SZKOLENIA KADR

ROCZNE STUDIA PODYPLOMOWE NA MOSKIEWSKIM UNIWERSYTECIE PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ: PSYCHOLOGIA KLINICZNA
ze specjalizacją RECALL HEALING I (TOTALNA BIOLOGIA)

ROSJA – NIEMCY – POLSKA – KANADA

 26 października 2015 – 30 kwietnia 2016 

 

Proponujemy internetowy kurs  przygotowania zawodowego PSYCHOLOGIA KLINICZNA, ze specjalizacją według autorskiego programu   Recall Healing i (Totalna Biologia) – Gilberta Renaud (Kanada).

To wiedza o absolutnie wyjątkowym znaczeniu, opisująca podstawowe mechanizmy rządzące człowiekiem, określająca główne konflikty psychologiczne człowieka.

Zajęcia będą prowadzone wyłącznie w języku rosyjskim.

Internetowe kształcenie na odległość według programu „Psychologia kliniczna” będzie realizowane w formie mieszanej (stacjonarnie-zaocznej) w trybie online.

Osoby które ukończą studia otrzymają dyplom państwowy Moskiewskiego Uniwersytetu Psychologii Społecznej.

Psycholog kliniczny (medyczny) – to oryginalny program i pożądana specjalność, otwierająca perspektywy ciekawej pracy i dobrego zarobku.

Kategoria słuchaczy: psycholodzy, pedagodzy-psycholodzy  (specjaliści), licencjaci i magistrowie wszelkich specjalności humanistycznych i technicznych, lekarze, studenci starszych lat odpowiednich uczelni.

Liczba godzin –  256 godzin akademickich, włączając w to moduł specjalizacyjny – 58 godzin – realizowany według metody autorskiej zgodnej z programem Recall Healing I (Totalna Biologia) Gilberta Renaud (Kanada)

Okres nauki – 7 miesięcy

Zajęcia – od 26 października 2015 do 30 kwietnia 2016 roku. Zajęcia będą prowadzone 2-3 razy w tygodniu oraz w wybrane weekendy w godzinach wieczornych czasu moskiewskiego, zgodnie z grafikiem.

Praktyka – w lutym 2016 r. w Centrum “Wiera” (Russia). Istnieje  możliwość odbycia praktyki w miejscu pracy (wymagana zgoda kierownika projektu).

Nauka odbywa się zgodnie z odpowiednim planem nauczania, opartym na bazie platformy elektronicznej. W ten sposób słuchacze  kształcą się w trybie kursu elektronicznego na odległość, poddając się okresowym sprawdzianom

Atest (egzamin końcowy) – na odległość – w kwietniu 2016 roku.

Koszt programu – 5434 złotych (koszt dwóch semestrów)

Zapisy oraz przesłanie wymaganych dokumentów, i opłata za I semestr do 22 października 2015.

Kierownicy projektu:

E. W. Mirosznik – doktor psychologii, aktywny członek Europejskiej Akademii Nauk Przyrodniczych (EAEN), kierownik Centrum Innowacji „Resurs”,

W. L. Sawieliczewa – doktor psychologii, aktywny członek EAEN. Kierownik Centrum Psychologicznego „Wiera”,

Irena Galińska-Musioł – dyrektor Instytutu Wiedzy Waleologicznej w Warszawie.

Zapisy na program kształcenia na odległość oraz niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

669 942 000

Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: info@recallhealing.pl

Zaświadczenie o akredytacji państwowej Nr 1736  ważne od 12 kwietnia 2012 roku do 18 lipca 2017 roku. Licencja na prowadzenie działalności w dziedzinie kształcenia Nr 2490 (bezterminowa)

 

ROSJA – NIEMCY – POLSKA – KANADA

2015 rok